• வீடியோக்கள் >> இதர அறிஞர்கள் >> உன் வாழ்வை உன் மரணித்திற்கு முன்னால் பேணிக்கொள்
உன் வாழ்வை உன் மரணித்திற்கு முன்னால் பேணிக்கொள்
Posted by Admin March 05, 2021
  • தினம் ஓர் குர்ஆன் வசனம்
  • وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِىْ الْاَرْضِۙ قَالُوْاۤ اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ‏ 2:11. “பூமியில் குழப்பத்தை உண்டாக்காதீர்கள்” என்று அவர்களிடம் சொல்லப்பட்டால் “நிச்சயமாக நாங்கள் தாம் சமாதானவாதிகள்” என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள்.அத்தியாயம் 2 வசனம் 11 (சூரா பகரா)

  • அல்ஜன்னத் மாத இதழ்