அழைப்பாளர்கள் பயிற்சி வகுப்பு
இடம்:மஸ்ஜிதுல் முஃபஸ்ஸிர் திருமறை நகர்.கோவை
நாள்:காலை 9.30 முதல் மாலை 5 மணிவரை.